Portades en la Boixeta Cultural de l’ajuntament d’Igualada.

Portades en la Boixeta Cultural de l’ajuntament d’Igualada.

La Boixeta Cultural és el programa que edita l’Ajuntament d’Igualada on detalla totes les activitats culturals del trimestre a la ciutat.

Les meves imatges van il·lustrar les portades dels números 34: març, abril i maig de 2017, 35: juny, juliol i agost de 2017 i núm. 36: setembre, octubre i novembre de 2017).

Si hi ha alguna cosa que t'interessa en aquesta pàgina, contacta amb l'autor. Gràcies : )